INFORMATION

GÅNGFÖRBINDELSER

A-trappuppgånger tar fotgängarna till Auragatan och Hansa medan B-trappan leder till hörnet av Wiklund och Hamburger Börs. C-trappan leder till hörnet av Köpmansgatan och Universitetsgatan. Alla trappor leder till salutorget, är utrustade med hiss och lämpar sig således även för rörelsehindrade. Parkering för rörelsehindrade är avgiftsbelagd enligt den normala taxan. Blåmålade invaparkeringsrutor finns vid varje trappuppgång.

GÅNGFÖRBINDELSER

A-trappuppgånger tar fotgängarna till Auragatan och Hansa medan B-trappan leder till hörnet av Wiklund och Hamburger Börs. C-trappan leder till hörnet av Köpmansgatan och Universitetsgatan. Alla trappor leder till salutorget, är utrustade med hiss och lämpar sig således även för rörelsehindrade. Parkering för rörelsehindrade är avgiftsbelagd enligt den normala taxan. Blåmålade invaparkeringsrutor finns vid varje trappuppgång.

LADDPLATSER

Laddplatserna för el- och hybridbilar hittas på den övre parkeringsnivån K1 längs med väggen på Universitetsgatans sida samt på den nedre nivån K2 längs med väggen på Eriksgatans sida. Laddning kostar utöver parkeringspriset enligt prissättning för Virta appen hos Åbo Energi. Vi ber andra bilister vänligen lämna laddplatserna lediga för laddbara fordon. Antalet lediga laddplatser ser du genom att klicka på knappen nedan: (leta fram Åbo på kartan och välj Turun Toriparkki K1 eller K2)

utgångarna låsta nattETid

Trappuppgångarna är låsta nattetid kl. 22-07 på grund av säkerhetsskäl. Då dörrarna är låsta kommer man in i parkeringen genom att knäppa in den fyrasiffriga koden vid kodläsaren i dörren. PIN-koden hittas på framsidan av Moovy appen. Ifall man inte har applikationen fås dörrkoden 24/7 från Finnparks kundcenter vid numret (03) 387 8216.
Infarten får inte användas som ingång till fots.

utgångarna låsta nattETid

Trappuppgångarna är låsta nattetid kl. 22-07 på grund av säkerhetsskäl. Då dörrarna är låsta kommer man in i parkeringen genom att knäppa in den fyrasiffriga koden vid kodläsaren i dörren. PIN-koden hittas på framsidan av Moovy appen. Ifall man inte har applikationen fås dörrkoden 24/7 från Finnparks kundcenter vid numret (03) 387 8216.
Infarten får inte användas som ingång till fots.

ALL OBEHÖRIg vistelse i parkeringen ÄR förbjuden

Parkeringsanläggningen har bandande videoövervakning samt ordningsvakt. All obehörig vistelse och vandalism bottsanmäls.
Det är förbjudet att åka eller hämta in elsparkcyklar i hallen.

Nollenergiparkering

Toriparkki i Åbo är en nollenergiparkering, vilket betyder att anläggningen producerar själv åtminstone den energimängd anläggningen använder. Solenergi uppsamlad genom ytan av salutorget och lagrad under torgparkeringen kommer att användas vid uppvärming av anläggningen.

ALL OBEHÖRIg vistelse i parkeringen ÄR förbjuden

Parkeringsanläggningen har bandande videoövervakning samt ordningsvakt. All obehörig vistelse och vandalism bottsanmäls.
Det är förbjudet att åka eller hämta in elsparkcyklar i hallen.

Nollenergiparkering

Toriparkki i Åbo är en nollenergiparkering, vilket betyder att anläggningen producerar själv åtminstone den energimängd anläggningen använder. Solenergi uppsamlad genom ytan av salutorget och lagrad under torgparkeringen kommer att användas vid uppvärming av anläggningen.

LADDPLATSER

Laddplatserna för el- och hybridbilar hittas på den övre parkeringsnivån K1 längs med väggen på Universitetsgatans sida samt på den nedre nivån K2 längs med väggen på Eriksgatans sida. Laddning kostar utöver parkeringspriset enligt prissättning för Virta appen hos Åbo Energi. Vi ber andra bilister vänligen lämna laddplatserna lediga för laddbara fordon. Antalet lediga laddplatser ser du genom att klicka på knappen nedan: (leta fram Åbo på kartan och välj Turun Toriparkki K1 eller K2)