KAUPPATORIN UUDISTUS 2018 – 2020

Turun keskusta-alue uudistuu ja kehittyy, kun Kauppatorin alle rakennetaan 600 autopaikan modernit pysäköintitilat. Maanalainen uusi tila yhdistää torialueen kiinteistöt ja tuo sujuvat sisäyhteydet toria ympäröiviin kiinteistöihin.

Kauppatori saa täysin uuden ilmeen myös maan pinnalla: kannen kiveys uusitaan ja torille rakennetaan erilaisia palveluja tarjoavat paviljonkirakennukset sekä esiintymislava. Paviljonkirakennuksista on myös kulku pysäköintitiloihin.

Uudistustyöt aloitettiin arkeologisilla kaivauksilla keväällä 2018. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2018 ja valmistuvat vuoden 2020 lopulla.  Pahoittelemme uudistustöistä aiheutuvaa häiriötä.

ELÄVÄ KESKUSTA

Elävän keskustan kannalta on tärkeää, että keskusta on saavutettavissa helposti eri liikennemuodoilla: linja-autolla, pyörällä ja autolla. Kun henkilöautot siirtyvät maan alle, niin kävelykeskusta laajenee, kulku korttelista toiseen helpottuu ja ympäristöstä tulee viihtyisämpi. Pysäköintitilat ovat helposti saavutettavissa, sillä sisään- ja ulosajo on Yliopistonkadulta, vain kahden korttelin päässä yhdeltä Turun pääväylistä.

POSITIIVINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUS

Maanalaiset pysäköintipaikat tukevat myös Turun tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä. Positiivien ympäristövaikutus syntyy siitä, ettei vapaata pysäköintipaikkaa tarvitse etsiä, kun pysäköintikapasiteetti lisääntyy niin sanotusti yhden luukun periaatteella. Kaupunkien autoilun päästöistä suuri osa syntyy vapaan pysäköintipaikan hakemisesta. Energiankulutus ja päästöt ovat myös selvästi pienemmät liikkeelle lähdettäessä, mikäli autoa on säilytetty sisätiloissa.

FÖRNYELSEN AV SALUTORGET 2018-2020

Åbo centrumområde förnyas och utvecklas då den moderna underjordiska parkeringen för 600 bilar byggs under Salutorget.  Det nya underjordiska utrymmet förenar torgområdets fastigheter och samtidigt blir det fungerande inomhusförbindelser till fastigheterna kring torget.

Salutorget får ett alldeles nytt utseende också ovanpå jorden: ytans stenläggning förnyas och det byggs en evenemangsscen samt paviljongbyggnader för olika tjänster.  Från paviljongbyggnaderna finns det tillgång till parkeringsutrymmen.

Förnyelsearbetet påbörjades med arkeologiska utgrävningar på våren 2018. Det egentliga byggarbetet startar på hösten 2018 och färdigställs i slutet av år 2020.  Vi beklagar eventuella störningar som arbetet förorsakar.

ETT LEVANDE CENTRUM

För ett levande centrum är det viktigt att stadskärnan är lätt tillgänglig med olika transportmedel som buss, cykel och personbil. När personbilstrafiken styrs under jorden, utvidgas gåcentrumet och då är det lättare att gå från ett kvarter till ett annat och således blir också miljön trivsammare. Parkeringsutrymmen nås enkelt med bil, eftersom in- och utkörning ligger på Universitetsgatan på endast två kvarters avstånd från en av huvudlederna i Åbo.

POSITIV MILJÖPÅVERKAN

De underjordiska parkeringsplatserna stödjer Åbo stads målsättning att bli en kolneutral stad senast år 2029. Den positiva miljöpåverkan uppstår när man inte behöver köra och leta efter en ledig parkeringsplats, för parkeringskapaciteten ökar och parkeringsplatserna finns behändigt bakom en och samma dörr. Det är faktiskt letandet av lediga parkeringsplatser som förorsakar den största delen av trafikens utsläpp i städerna.  Då bilen har förvarats inomhus blir även energikonsumtionen och utsläppen mindre vid starten.

TURKU MARKET SQUARE RENOVATION 2018–2020

Turku City Centre will be renewed and developed, as a modern parking space of 600 parking lots will be constructed underneath the Market Square. The new underground space will connect the properties of the Market Square area and provide convenient indoor passages to its surrounding properties.

The Market Square will have a totally new look also on the surface level: the paving will be renewed, and pavilion structures for different services and a stage will be constructed. At the pavilion structures, there will also be access to the car park.

The renovation was launched with archaeological excavations in spring 2018. The actual construction work will start in autumn 2018 and finish at the end of 2020. We apologise for any disturbance caused by the renovation work.

LIVELY CITY CENTRE

For a lively city centre, it is important to have easy accessibility by different forms of transport: bus, bicycle, and car. When the cars are moved underground, the pedestrian city centre will become larger, moving from block to block easier, and the surroundings more comfortable. The car park will be easily accessible because the drive-in and drive-out will be located at Yliopistonkatu, only two blocks from one of Turku’s main routes.

POSITIVE ENVIRONMENTAL EFFECT

The underground parking lots will also support Turku’s objective of being a carbon-neutral city by 2029. A positive environmental effect will be created by the fact that people will not have to keep searching for a parking lot when the parking capacity grows and running errands becomes achievable with only one stop. A major part of cities’ car emissions is produced by the search for parking lots. Also, energy consumption and emissions are notably smaller when a car is started after having been kept indoors.

YLE Uutiset Lounas-Suomi

YLE Uutiset Lounas-Suomi uutisoi Torin energiajärjestelmästä 11.3.2020

Linkki uutisvideoon

Aiheesta hiljattain kirjoitettua

Turkulainen 20.11.2019

Linkki artikkeliin

Turun Sanomat 16.2.2020

Linkki TS:n sivuille

Lisätietoa ja opastukset

Tutustu uuteen Kauppatoriin ja hae lisätietoa

Turun Kaupungin sivuilla >

Katso bussiaikataulut ja -reitit

Fölin sivuilla >

Katso, kuinka pääset suosikkipaikkoihin helposti

Stockmann > Sokos Wiklund > Hansa >

Haluatko mainoksenne toria ympäröivään aitaan? Ota yhteyttä! Petri Räsänen | +358 040 076 2000 | petri.rasanen@laulavaovipumppu.fi