Savitaideteokset nyt esillä

Elämä nousee ylös maasta

Torin kolmessa paviljongissa esillä olevat savityöt on tehty syvältä Turun kauppatorin alta kaivetusta savesta.

Kauppatorin maan alta kaivetussa savessa on itsessään historian kerrostumia, mutta savitöissä on kuvattuna myös menneitä sukupolvia ja eri aikakausien arkkitehtuuria. Olen kuvannut teoksia varten kaupunkia ja sen rakennuksia sekä tutkinut vanhoja valokuvia. Näkyvän työni ohella savitöiden syntymistä ohjaa näkymätön elämän kosketus.

Turun savityöt yhdistävät näkyvän ja näkymättömän. Ne ovat kuin siltoja ihmisten sekä menneen ja tulevan välillä. Jokainen voi herkkyydellään ja sydämellään aistia tämän – kuulla teoksista historian kuiskaukset, jotka avaavat polkuja myös tulevaan.

Töiden valmistaminen avasi itselleni ymmärrystä myös siitä, miten vahvasti ihmisten tietoisuus, henkinen tila ja kunkin ajan tapahtumat näkyvät kaupungin arkkitehtuurissa. Sisäinen vaikuttaa ulkoiseen, ja toisin päin. Henkinen ulottuvuus muokkaa myös ympäristöämme, ja vaikuttaa siten esimerkiksi arkkitehtuurin kautta syntyviin muotoihin. Uskallan siis sanoa, että eri aikojen ihmiset puhuvat rakennuksissa ympärillämme. Tämäkin on esimerkki siitä, miten monet ihmiset ovat olleet mukana teosten syntymisessä, myös näkymättömillä tasoilla. Niin kyseiset savityöt, kuin koko projekti, on yhdistänyt useita tämän päivän ihmisiä ja turkulaisia tekijöitä. Turun savityöt yhdistävät menneen ja tulevan, niin kaupungin historian kuin tulevaisuuden. Teokset yhdistävät myös ihmisiä; edesmenneitä, nyt eläviä ja vielä syntymättömiä. Teoksia tehdessäni, olen kokenut olevani ison kokonaisuuden yhteen kutoja, yhteyksien avaaja ja parantaja. Teoksissa kun yhdistyy saven näkyvä materia ja elämän näkymätön henkisyys, sekä kaikessa ikuisesti jatkuva syntymän ja kuoleman vuoropuhelu.

Töissäni keskiössä on siis itse elämä ja rakkaus, joka yhdistää kaikki ja kaiken. Voima, joka myös laajentaa ja kantaa ihmisiä yhteiseen tulevaan. Sydämeni on Turussa ja tuon rakkauden Turkuun ja sen ihmisiin toivon sinun aistivan teosten äärellä.

Eerikinkadun kokoelma on kunnianosoitus historialliselle Turulle ja sen ajan ihmisille. Aurakadun työt on omistettu Turulle ennen kauppatorin muutostöitä. Kauppiaskadun reliefit ovat oodi tulevalle!

Kokoelman kultainen lanka kutoo kudelmaa menneestä tähän päivään yhdistäen menneet haavat kauniin eheäksi kokonaisuudeksi, meitä turkulaisia yhdistäväksi uudeksvaloisan ajan kohtaamispaikaksi- meidän kaikkien kauppatoriksi.

Pia Zettinig, Turku

Katso video taiteen syntymisestä tästä.